DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering vind plaats op de derde donderdag van april.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden diverse besluiten genomen. Vast onderwerpen zijn het doornemen van de verslagen van de werkgroepen, financieel verslag en begroting en bestuurssamenstelling.

Verder kunnen er besluiten worden genomen over zaken zoals het Huishoudelijk Reglement, Statuten en contributie verhoging.

Het is dus van belang dat een ieder zijn stem laat horen. Alleen dan kan je invloed hebben op het beleid van de vereniging.