DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

Contributie
Contributie voor de sportsectoren, Leszwemmen, Junior Pro en Uur U

Leszwemmen en Junior Pro

Het totale bedrag voor leszwemmen en Junior Pro bedraagt € 225,00 per seizoen.

Dit factureren wij als volgt:
Begin februari, half april, en begin september €  51,88

Half november komt daarbij de bijdrage KNZB voor het komende jaar ad € 17,50, totaal € 69,38

 • Bij inschrijving worden als extra kosten gerekend:
  € 7,50 inschrijvingskosten
  € 10,00 zwembril en badmuts (alleen bij ABC)
  € 17,50 KNZB afdracht voor het lopende jaar
 • De kosten voor afzwemmen bedragen € 15,00
 • Bij inschrijving dient er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
 • Op facturen wordt geen restitutie gegeven
 • Opzegging dient uiterlijk één maand voor het volgende betaal periode te worden doorgegeven bij ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Jeugd Sport en Cultuurfonds:

Wij zijn aangesloten bij het jeugdsportfonds. Als u zelf niet de contributie kan voldoen kan u wellicht aanspraak maken op vergoeding van het Jeugdsportfonds. U dient hiervoor bij aanvang van het leszwemmen een aanvraag te doen via de intermediair van de school van uw kind.
Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor de spelregels en veelgestelde  vragen.

Uur U

Het totale bedrag voor een seizoen bedraagt € 208,00 

Dit factureren wij als volgt:
Begin februari, half april, en begin september €  47,63

Half november komt daarbij de bijdrage KNZB voor het komende jaar ad € 17,50, totaal € 65,13.

 • Bij inschrijving wordt € 7,50 administratiekosten berekend en € 17,50 KNZB afdracht voor het lopende jaar
 • Bij inschrijving dient er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
 • Op facturen wordt geen restitutie gegeven
 • Opzegging dient uiterlijk één maand voor het volgende betaal periode te worden doorgegeven bij ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Wij werken ook samen met sportsupport. Indien u in het bezit bent van een Haarlem Pas kan u hierop aanspraak maken. Als u zich inschrijft als lid kan u dit aanvragen via Sportsupport. U kan dan een bijdrage krijgen van € 100,00 per seizoen. Uw eigen bijdrage bedraagt dan € 92,00. Hiervoor krijgt u vier keer per jaar, gelijk met de andere zwemmers, een factuur van € 23,00

 

Sportsectoren: Synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo

Per jaar bedraagt de contributie voor de sportsectoren € 310,00.
je kan kiezen om dat bedrag per september voor een jaar te voldoen of per kwartaal ad € 77,50.

 • Bij inschrijving dient er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
 • Nieuwe leden betalen eenmalig € 7,50 inschrijfkosten
 • Opzegging dient uiterlijk één maand voor het volgende kwartaal te worden doorgegeven bij ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
 • Er is geen restitutie mogelijk op gemaakte facturen

Jeugd Sport en Cultuurfonds:

Bij DWT willen we er voor zorgen dat iedereen kan sporten. Daarom zijn wij aangesloten bij het Jeugd Sport en CultuurFonds (JSF).

Het JSF vergoed het lidmaatschap en eventueel materiaal voor kinderen van ouders die sport niet kunnen betalen. Zij vergoeden tot € 500,00. Hierdoor kan de contributie volledig worden vergoed en blijft er zelfs ruimte voor de aanschaf van badkleding.
Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor de spelregels en veel gestelde  vragen.


Tarieven geldig vanaf 1 juli 2023