DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

Klachten en vertrouwenspersoon

Indien u een klacht heeft:

Bij DWT willen we dat iedereen tevreden is over de zwemactiviteit. Of het nou gaat om leszwemmen of een van de sportsectoren, we willen dat iedereen tevreden is.

Het kan uiteraard voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dan willen wij dit graag weten zodat er de juiste actie kan worden ondernomen.

We willen dan graag weten wat voor klacht u heeft. Dan kan de juiste persoon hiervoor benaderd worden:

 • Heeft u een klacht over het niveau of werkwijze van een lesgever/ trainer.
 • Heeft u een klacht over de handelswijze/ omgangswijze van een lesgever/ trainer .
 • Bent u het niet eens met het beleid van de werkgroep?
 • Veiligheid in het zwembad en clubhuis
 • Onvrede over de werkgroep
 • Pesten
 • Discriminatie vanwege:
 • huidskleur
 • afkomst
 • seksuele geaardheid
 • of andere vorm van discriminatie

U kunt uw klacht sturen naar klacht@dwt-haarlem.nl. Vermeld uw naam, sector (leszwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo, wedstrijdzwemmen, clubhuis of bestuur) en de aard van de klacht.

Voor ernstige klachten zoals: 

 • ongewenst gedrag, zowel fysiek als verbaal
 • seksueel overschrijdend gedrag

adviseren wij u om direct contact op te nemen met ons vertrouwenscontactpersoon Marjolein Verbruggen, vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl

Ik heb een klacht ingediend, wat nu?

Uw klacht wordt naar de juiste persoon doorgestuurd die de klacht gaat behandelen. Zij zullen contact met u opnemen om een oplossing voor de klacht te zoeken. Klachten worden als volgt verwerkt:

 • inventarisatie van de klacht
 • hoor en wederhoor
 • conclusie en oplossing
 • communicatie naar de indiener van de klacht

Indien u niet tevreden bent over de gegeven oplossing, kunt u een tweede mail sturen naar klacht@dwt-haarlem.nl. De klacht zal dan samen met het bestuur worden besproken en zal er naar een passende oplossing worden gezocht.

Ik heb een klacht bij de vertrouwenscontactpersoon ingediend. Hoe nu verder?

Als u een klacht heeft ingediend bij de vertrouwenscontactpersoon zal zij contact met u opnemen. Zij zal de klacht inventariseren en met een advies voor een vervolg komen. Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon advies inwinnen bij het NOC NSF. Daar zijn professionals die de verenigingen kunnen ondersteunen met advies, maar ook de zaak kunnen assisteren indien er bijvoorbeeld aangifte bij de politie moet worden gedaan.