DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

Corona, update 10 maart
Vanaf 19 maart kunnen alle kinderen t/m 12 jaar weer terecht om hun Superspetters lessen weer te krijgen!!! Alle ouders/ verzorgers van de leskinderen zullen binnenkort een mail krijgen met uitleg van hoe en wat.

Helaas mogen de lessen van Junior Pro en Uur U nog niet beginnen, evenals waterpolo, synchroon- en wedstrijdzwemmen. We hopen dat ook al deze zwemmers binnenkort weer terecht kunnen.

Corona, update 15 december

Helaas, Nederland is in lock down gegaan.

En dit heeft gevolgen voor alle leden van DWT. De zwembaden en alle binnensport accommodaties zijn gesloten.

Voor zoverre nu bekend zijn alle sport en lesactiviteiten tot 18 januari opgeschort.


Doet DWT dan helemaal niets meer? Tuurlijk wel. De enthousiaste clubhuis werkgroep heeft voor zaterdag 19 december om 20:00 uur een digitale bingo avond georganiseerd.

Dus meld je allemaal aan, dan gaan we er een gezellige avond van maken.

(klik op aankondiging om je aan te melden)Corona, update 18 november

We mogen gelukkig weer zwemmen vanaf donderdag19 november 2020.

Uiteraard moeten we nog wel de regels blijven toepassen die nu van kracht zijn. Deze staan in ons nieuwe protocol. Deze regels zijn het zelfde als voor de tijdelijke sluiting van 4 november, maar staan nu op papier.


Corona, update 4 november

In tegenstelling tot eerdere berichten moeten de zwembaden toch de deuren volledig sluiten. Hiermee worden alle activiteiten van DWT opgeschort tot 19 november, onder voorbehoud van nieuwe maatregelen die door de regeling genomen kunnen worden.


Corona, update 3 november

Vanavond zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd om het corona virus te bestrijden. Deze maatregelen gelden voor alsnog tot 18 november.

Eén van die maatregelen is dat zwembaden worden gesloten. Enige uitzondering hierbij is dat zwemlessen door mogen gaan.

Morgen, 4 november, zal de veiligheidsregio overleggen over de invulling van de regels en zal SRO kijken naar de haalbaarheid.

Voor alsnog geldt vanaf woensdag 4 november 22:00 uur:

- alle trainingen komen voor alle sporttakken te vervallen

- de zwemlessen zullen door gaan

Mochten er zaken wijzigen, zoals het leszwemmen of trainingen voor onder 18 jaar, dan laten wij die zo snel mogelijk weten.


Corona, update 28 augustus:

Het seizoen is weer begonnen en de meesten hebben al weer lekker gezwommen.

Dat mag allemaal gelukkig weer. In het water mag alles wat voorheen (voor corona) ook mocht. Maar daar omheen zullen we ons nog aan (tijdelijke) regels moeten houden.

Zo kan je nog steeds niet voor het zwemmen omkleden. Je moet je zwemkleding onder je gewone kleding aan hebben. Er is een looproute door het bad waardoor je maar een richting op mag lopen. De algemene regels van het RIVM zijn ook in het zwembad van kracht. 

Al deze regels zijn opgenomen in onze protocollen. Het ene protocol is voor in de zwembaden, van 17 augustus 2020 en het andere protocol is voor de binnen zalen, waar soms landtrainingen worden gehouden.

Lees deze protocollen wel graag door. Het meeste is bekend en lees je snel door heen. Lees de gedeeltes specifiek voor het zwemmen wat aandachtiger door. Dan gaat de doorstroming vlotter in het bad en daar heeft iedereen profijt van.


Protocol zwembaden DWT (per 17 augustus 2020)

Protocol zaal trainingen DWT (per 1 september 2020)


Corona, update 22 mei

Inmiddels is het zeker. Vanaf maandag 25 mei gaan we weer trainen!!!

Let op, wel in aangepaste vorm en aan het begin met aangepaste aantallen. We moeten zien waar we kunnen opschalen, wat anders moet en waar andere mogelijkheden liggen.

Je zal van je werkgroep meer informatie krijgen over hoe en wat. Zo moet jij je aanmelden voor een training of wordt een bepaalde leeftijdsgroep om een bepaalde tijd verwacht. Er kunnen zich 11 mensen tegelijk uitkleden. Ja, uitkleden want er wordt verwacht dat jij je zwemkleren al onder je gewone kleren aan hebt. Vijf minuten later kan een tweede groep komen en weer 5 minuten later een derde. Dat betekend wel dat de trainingen in eerste instantie 45 minuten duren. De protocollen voor de zwembaden en reanimatie staan hieronder.

Leszwemmen beginnen we eerst met groep 5, 6, 7 en 8. Dit vanwege de veiligheid m.b.t. Corona maar nog meer i.v.m. de veiligheid van de kinderen in het water. Als alles goed gaat kunnen we misschien groepen 3 en 4 erbij uitnodigen.


Houd de mail en/ of app in de gaten want jullie zullen zeker berichten van de werkgroepen krijgen.


Protocol Boerhaavebad

Protocol De Planeet

Poster reanimatie in Corona tijd

Corona, update 12 mei

Gaat er weer gezwommen worden? 

Het lijkt erop dat de zwembaden weer open gaan. Maar hoe, wat en wanneer zijn voor ons nog prangende vragen.

SRO is hard bezig om te kijken naar de mogelijkheden om zwemmen weer mogelijk te maken. Zodra wij weten wat de mogelijkheden zijn houden we jullie weer op de hoogte. De werkgroepen zijn hard bezig om alle voorbereidingen te treffen!!!


Corona, update 15 april

Contributie en Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld. Momenteel mogen wij die niet houden. We hopen na 1 juni weer bij elkaar te mogen komen in enige vorm. We hebben daarom, onder voorbehoud, gekozen om de ALV van 2020 te houden op donderdag avond 18 juni. We zullen jullie tegen die tijd verder op de hoogte houden hierover.

Na veel rekenwerk heeft het bestuur besloten de contributie aan te passen. De directe kosten, kosten die per activiteit in rekening worden gebracht, worden bij de vereniging niet in rekening gebracht en derhalve ook niet bij onze leden. Een ieder zal een mail ontvangen over de eenmalige mindering.


Corona, update 24 maart

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen getroffen en deze zullen gelden tot 1 juni. Hierdoor zullen alle trainingen en activiteiten tot die tijd worden opgeschort. Activiteiten die komen te vervallen zijn onder andere:

Sportgala,

Paastoernooi,

Algemene Ledenvergadering 2020 (meer info volgt),

Pinkstertoernooi.

Met het vervallen van de trainingen zullen wij de komende facturen verminderen met de directe kosten. U zal hier nog een mail over ontvangen.


16 maart 2020

Het RIVM heeft de maatregelen om het Corona virus te beperken uitgebreid. Alle sportactiviteiten zijn opgeschort tot minimaal 6 april.
DWT en SRO volgen deze maatregelen. SRO houdt alle gymzalen en zwembaden gesloten tot en met maandag 6 april.
DWT zal ook geen trainingen, zwemlessen, droogtrainingen, vergaderingen etc. houden tot en met 6 april. Het sportgala zal niet door gaan en of het paastoernooi en de Algemene Ledenvergadering door kunnen gaan is op dit moment nog onduidelijk.

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.


12 maart 2020,

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wij houden ons aan het advies van de KNZB en het RIVM.

Daardoor vervallen alle  zwemlessen, trainingen en wedstrijden voor alle sportsectoren tot en met 31 maart, wellicht nog later.

Daarbij heeft SRO besloten de zwembaden per 13 maart te sluiten tot nader order.

Houd Facebook en de website in de gaten. Daar zullen we jullie op de hoogte houden.