DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

Gedragscodes
DWT wil voor iedereen een plezierige en veilige omgeving creëren.
Daarom zijn er gedragscodes opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden.
De gedragscodes zijn heel logisch en kort samengevat komt het neer op je te gedragen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.

De gedragscodes zijn er in twee versies. Eén voor alle kaderleden en een voor alle overige leden. Klik op de link hieronder om de gedragscodes te lezen.


DWT gedragscode vrijwilligers


DWT gedragscode leden, kader, bezoekers, etc.


Wij vertrouwen erop dat een ieder zich naar deze regels zal gedragen. Indien er wordt geconstateerd dat iemand dat niet doet zal hij of zij erop worden aangesproken. Bij aanhoudend wangedrag zullen er maatregelen worden genomen.

Mocht je ongewenst gedrag ervaren (pesten, seksuele benadering, seksisme, racisme o.i.d.) of melding willen maken van een voorval, dan kan je dit doen bij onze vertrouwenspersoon.