DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

ALV, donderdag 21 april 2022
We zullen de Algemene Ledenvergadering weer in ons vertrouwde clubhuis houden!!!

Het clubhuis zal open zijn vanaf 19:45 uur. De vergadering begint om 20:00 uur:

Uitnodiging/ agenda

Notulen 2021

Bestuur Clubhuis
Leszwemmen Synchroonzwemmen
Waterpolo Wedstrijdzwemmen


Financieel verslag 2021 (onder voorbehoud kascommissie)


ALV, donderdag 26 augustus 2021: clubhuis en thuis

In 2021 zal de ALV zowel fysiek als digitaal kunnen worden bijgewoond.

 Hiervoor dient men zich aan te melden voor maandag 23 augustus. Dit kan door een mail te sturen naar alv@dwt-haarlem.nl

Uitnodiging/ agenda

Notulen 2020

Bestuur Clubhuis
Leszwemmen Synchroonzwemmen
Waterpolo
Wedstrijdzwemmen
Financieel Verslag Onder voorbehoud kascommissie


Huishoudelijk reglement


ALV, donderdag 18 juni 2020 om 20:00 uur, thuis

Dit jaar zullen wij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op een andere manier moeten doen. We hebben geen zekerheid dat we in het nieuwe seizoen wel fysiek bij elkaar kunnen zitten en daarom lijkt het ons, het bestuur, beter om de ALV door te laten gaan.

We zullen deze vergadering digitaal plaats laten vinden. Voor ons is dit ook allemaal nieuw maar we zullen ons best doen om alles soepel te laten verlopen.

Om deel te nemen aan de vergadering zal jij je moeten aanmelden. Dat kan via deze link. Dan sturen wij je op 18 juni een link waardoor je kan mee doen met de vergadering. Als je nog niet eerder gebruik heb gemaakt van een online meeting, zal je op je computer, tablet of smartphone eenmalig toestemming moeten geven voor gebruik van je camera en microfoon. Tijdens de vergadering verzoeken we je om de microfoon uit te zetten en alleen aan te zetten als je iets wilt zeggen.


Hier vind je de verslagen van de werkgroepen, het bestuur en de penningmeester. Verder staat hier de notulen van vorig jaar en het geldende huishoudelijke reglement.

Algemene ledenvergadering 2020:

Agenda

Notulen 2019

JREZ (leszwemmen en Uur U)
Synchroonzwemmen
Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
Clubhuis
Bestuur
Financieel verslag


Huishoudelijk reglement